EN

کلیر کوت

توضیحات

لایه نهایی رنگ با براقیت بالا ،  مقاومت به زرد شدگی بالا در برابر شرایط جوی ، نور UV و پایداری شیمیایی عالی است و جهت خشک شدن به دمای 80درجه سانتیگراد نیاز مند استاطلاعات بیشتر

لایه نهایی رنگ با براقیت بالا ،  مقاومت به زرد شدگی بالا در برابر شرایط جوی ، نور UV و پایداری شیمیایی عالی است و جهت خشک شدن به دمای 80درجه سانتیگراد نیاز مند است