EN

پوشش های تعمیراتی

کلیر
کلیر

لایه نهایی رنگ با براقیت بالا ،  مقاومت به زرد شدگی بالا در برابر شرایط جوی و نور UV و پایداری شیمیایی عالی

هاردنر
هاردنر

جهت آماده سازی محصولات دوجزئی برای اعمال آن بر روی بدنه خودرو استقاده می شوند .

رنگ رویه
رنگ رویه

جهت پاششبر روی خودرو های تصادفی  استفاده میشود

مادر رنگها
مادر رنگها

این رنگها جهت تکمیل وتینت رنگ اصلی بکار میروند

آستر تعمیراتی
آستر تعمیراتی

آسترهای تولیدی این شرکت دارای چسبندگی بالا به سطح و قابلیت پرکنندگی و سنباده خوری عالی می باشند .